Advies aan erfverpachters

Verpacht u grond met daarop koopwoningen?

Het is dan een goede overweging om uw erfpachtcontract door ons te laten toetsen of deze voldoet aan de criteria van de Notariële Opinie.

Wij kunnen een modelverklaring opstellen in het geval dat uw erfpachtcontract voldoet aan de criteria.
Indien uw erfpacht contract niet voldoet aan de criteria, kunnen wij u begeleiden om het contract aan te passen op een manier dat deze langdurig zal voldoen aan de criteria.

Onze expertise

Het team van NLand heeft uitgebreide ervaring met het opstellen van erfpachtcontracten. De contracten die ons team heeft uitgewerkt, voldoen aan de criteria zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB).
Wij hebben zowel particuliere erfpachtgevers begeleid als contracten voor institutionele partijen. Ook met erfpacht rondom appartementen hebben wij ruime ervaring. 

Onze conclusies

Het hebben van een steeds actuele modelverklaring met een "groene opinie", zal een verkoopproces naar verwachting bevorderen en zal in de praktijk de nodige communicatie tussen u en de woningeigenaren reduceren.

In geval van een oranje of rode beoordeling zult u als erfverpachter geconfronteerd worden met bewoners die een aanpassing van het erfpachtcontract vragen. De woningen zijn in dat geval niet financierbaar en zijn daarmee dan practisch onverkoopbaar.

Het ontdekken van een "rode of oranje opinie" stelt u in de gelegenheid de situatie te inventariseren en na te gaan welke aanpassingen nodig zijn om uw erfpachtcontracten een goede beoordeling te laten krijgen. Wij kunnen u hierin begeleiden. Kosten op aanvraag.

Desgewenst kunt u bij ons een goedgekeurd erfpachtcontract aanvragen, na afname of aanvragen van een opinie. "Meerkosten" op aanvraag na afgifte van de opinie.