Wat is een 'groene' Notariële Opinie?

Een groene oftewel positieve Notariële Opinie op een erfpachtcontract houdt in dat de bepalingen in het erfpachtcontract voldoen aan de criteria zoals opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB)en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Met een dergelijke opinie kan op reguliere wijze een hypothecaire lening worden aangevraagd.