Notariële Opinie

Heeft u een Notariële Opinie nodig over een particulier erfpachtcontract? Wij zorgen ervoor dat u deze ontvangt met een minimum aan inspanning en tegen een scherp tarief.

Achtergrond 'rode', 'groene' en 'oranje' opinie

Indien een erfpachtcontract consument-onvriendelijke bepalingen bevat, verstrekt een bank geen hypothecaire lening. Een notaris kan controleren of een erfpachtcontract voldoet aan de gedetaileerde criteria die hier voor gelden. De schriftelijke vastlegging van zijn bevindingen wordt de Notariële Opinie genoemd. Meer achtergrondinformatie >>. 

Onze expertise

Het team van NLand heeft ruime ervaring met het opstellen van erfpachtcontracten. Wij zijn daarom ook goed in staat om erfpachtcontracten te controleren en een deel van het voorwerk voor notariskantoren zelf uit te voeren.

Door onze samenwerking met een aantal in erfpacht gespecialiseerde notarissen, kunnen wij een Notariële Opinie snel en tegen een scherp tarief aanbieden.

Onze werkwijze is erop gericht dat u met een minimale inspanning, geheel vanuit huis, de Notariële Opinie kunt aanvragen.

Appartement?

Woont u in een appartement? Aan een Vereniging van Eigenaren kunnen wij aanvullende diensten verlenen.