Onzekerheid over financierbaarheid van nieuwe erfpachtrechten

19 april 2012.

Bericht van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Ondanks aandringen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de geldigheid van de ‘Criteria voor financierbaarheid van bestaande erfpachtrechten’ niet verlengd.

Dat betekent dat op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over de financierbaarheid van erfpachtrechten die ná 1 april 2012 worden gevestigd.

Vanaf 16 april kunnen bestaande erfpachtrechten worden getoetst aan de 'Criteria voor financierbaarheid van bestaande erfpachtrechten'. Deze criteria gelden voor erfpachtrechten die vóór 1 april 2012 zijn gevestigd en zijn uitgewerkt in het model voor de erfpachtopinie. De KNB heeft er bij de NVB sterk op aangedrongen de geldigheid van deze criteria voor onbepaalde tijd te verlengen. De NVB heeft aan dit verzoek geen gehoor gegeven. Dat betekent dat op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over de financierbaarheid van ná 1 april 2012 gevestigde erfpachtrechten.

Individuele beoordeling door banken bij nieuwe erfpachtrechten

De NVB laat in een persbericht van 11 april 2012 weten dat banken zich nog beraden op de basisvoorwaarden voor de financierbaarheid van erfpachtrechten die zijn gevestigd ná 1 april 2012. Volgens de NVB zullen banken bij de beoordeling van nieuwe erfpachtrechten een individuele beoordeling maken, waarbij ten minste de bestaande criteria als uitgangspunt zullen gelden. Een bank kan dus de financiering van een nieuw erfpachtrecht afwijzen, ook indien het voldoet aan de 'Criteria voor financierbaarheid van bestaande erfpachtrechten'.

Consumenten en banken gebaat bij modelerfpachtvoorwaarden

De KNB is met de NVB in gesprek over basisvoorwaarden voor financierbaarheid van nieuwe erfpachtrechten. Het standpunt van de KNB is dat zowel consumenten als banken gebaat zijn bij het ontwikkelen van modelerfpachtvoorwaarden die voldoen aan door de NVB geaccordeerde basisvoorwaarden voor financierbaarheid.