Wat is een 'oranje' Notariële Opinie?

Een "oranje" Notariële Opinie op een erfpachtcontract houdt in dat de bepalingen in het erfpachtcontract niet volledig voldoen aan de criteria zoals opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB)en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Met een dergelijke opinie kan in principe niet op reguliere wijze een hypothecaire lening worden aangevraagd.

Een aanvraag voor een hypothecaire financiering op een woning met particulier erfpacht in combinatie met een "oranje" Opinie zal door de banken naar alle waarschijnlijk zeer terughoudend worden behandeld.

In de praktijk zal het betreffende erfpachtcontract in zo'n geval waarschijnlijk dus moeten worden aangepast om in aanmerking te kunnen komen voor een hypothecaire financiering.