Waarom een Notariële Opinie in geval van particuliere erfpacht?

Soms zijn erfpachtcontracten consument onvriendelijk. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben samen met andere partijen criteria opgesteld die als doel hebben particuliere erfpachters en hypothecaire geld­verstrekkers te beschermen tegen risico’s in erfpachtvoorwaarden.

De notaris toetst het erfpachtcontract aan deze criteria en legt het oordeel hierover vast in de Notariële Opinie.