Rol notaris

Een notaris beoordeelt in hoeverre het erfpachtcontract voldoet aan de criteria voor de financierbaarheid van particuliere woningerfpacht.

Dat gebeurt aan de hand van een model 'Notariële opinie erfpacht', dat is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Bij de beoordeling heeft de notaris de erfpachtvoorwaarden nodig en de meest recente factuur voor de canon. De erfpachtvoorwaarden vraagt hij zelf op uit het kadaster indien niet door u aangeleverd. Kosten opvragen worden in rekening gebracht (ca. € 35,-).

Uitsluitend de notaris is verantwoordelijk voor de door hem afgegeven opinie. Hij stuurt de opinie rechtstreeks per post of email naar degeen die NLand opdracht heeft gegeven de opinie te verzorgen.