Vereniging van Eigenaren

Voor ieder appartementrecht dient voor ieder afzonderlijk een opinie te worden aangevraagd. Bij inlevering van een kopie opinie van dezelfde VVE, aangevraagd via NLand, kan op verzoek het gereduceerd tarief in rekening worden gebracht.